Foto: Gerritjan Huinink

Enthousiaste vrijwilligers gaan
‘peuken’ te lijf 

Bezems, vuilniszakken, stoffer en blik: de gemotiveerde vrijwilligersbrigade die op maandag 2 oktober beide locaties bevrijdde van sigarettenpeuken, was tot de tanden toe bewapend. Een opruimactie bij de start van de landelijke actiemaand Stoptober, om aandacht te vragen voor het rookvrije ziekenhuis. “Het was bemoedigend om te zien dat zoveel collega’s met zoveel enthousiasme meehielpen om het terrein peukenvrij te maken”, aldus Luc van Lonkhuijzen, gynaecoloog-oncoloog en één van de drijvende krachten achter een rookvrij Amsterdam UMC. Dat is sinds 2019 het geval. “Wij leggen de nadruk op de gezondheidsvoordelen van het stoppen met roken’’, zegt Van Lonkhuijzen. “Voor de roker zelf, maar ook voor patiënten, bezoekers, medewerkers, studenten en leveranciers. Ook zij worden niet meer blootgesteld aan de sigarettenrook.

DNA  •  medewerkersblad van Amsterdam UMC 

Bezems, vuilniszakken, stoffer en blik: de gemotiveerde vrijwilligersbrigade die op maandag 2 oktober beide locaties bevrijdde van sigarettenpeuken, was tot de tanden toe bewapend. Een opruimactie bij de start van de landelijke actiemaand Stoptober, om aandacht te vragen voor het rookvrije ziekenhuis. “Het was bemoedigend om te zien dat zoveel collega’s met zoveel enthousiasme meehielpen om het terrein peukenvrij te maken”, aldus Luc van Lonkhuijzen, gynaecoloog-oncoloog en één van de drijvende krachten achter een rookvrij Amsterdam UMC. Dat is sinds 2019 het geval. “Wij leggen de nadruk op de gezondheidsvoordelen van het stoppen met roken’’, zegt Van Lonkhuijzen. “Voor de roker zelf, maar ook voor patiënten, bezoekers, medewerkers, studenten en leveranciers. Ook zij worden niet meer blootgesteld aan de sigarettenrook.

Enthousiaste vrijwilligers gaan
‘peuken’ te lijf 

Foto: Gerritjan Huinink

DNA  •  medewerkersblad van Amsterdam UMC 

DNA magazine online

DNA is het medewerkersblad van Amsterdam UMC. Het verschijnt 6 keer per jaar, zowel op papier als online. DNA brengt de achtergronden en persoonlijke verhalen bij de actuele ontwikkelingen in en rondom het ziekenhuis.
Volledig scherm