Onderwijs

BIG Navigator

wijst buitenlandse artsen de weg

De VU-studenten achter de BIG Navigator 

Ook buitenlandse artsen hebben een BIG-registratie nodig wanneer
ze als dokter willen werken. Het is voor deze dokters ingewikkeld om daar aan te komen. De BIG Navigator, een initiatief van vijf genees­kundestudenten, reikt hen de helpende hand.

Tekst: Stijn Dunk - Foto: Martijn Gijsbertsen

“Ik ben 39 jaar, ik heb mijn hele leven patiënten behandeld. En hier moet ik bewijzen dat ik arts ben”, verzucht Shore Jelodari, kinderarts uit Iran. “Ik heb even gedacht: laat maar, ik ga wel in een bakkerij werken.” Jelodari arriveerde in augustus 2021 in Nederland. Inmiddels spreekt ze vrij goed Nederlands. Ze volgt een traject waardoor ze uiteindelijk aan de slag kan als arts.  

Omslachtige route

Buitenlandse dokters, hoe gediplomeerd ook in hun eigen land, moeten als ze in Nederland aan de slag willen, opgenomen worden in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Artsen zoals Jelodari sturen om te beginnen hun diploma’s naar het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar wordt de geldigheid ervan voor Nederland getoetst. Dat proces neemt zes tot negen maanden in beslag. Daarna is de weg naar een BIG-registratie omslachtig, ingewikkeld en tijdrovend. 

Daarom zijn vijf VU-masterstudenten Geneeskunde met een internationale achtergrond in 2019 voor zulke artsen het non-profit project BIG Navigator gestart. Het valt onder de koepel van de stichting Op Weg Naar werk, die wordt gefinancierd uit giften en gemeentelijke subsidies. Zesdejaars geneeskundestudent Majd Arab (26) is mede-initiatiefnemer en voorzitter van BIG Navigator. Arab heeft een Syrische achtergrond: “Ik herken mezelf in de problemen van de artsen. Wij hebben gezien hoe moeilijk de start is als je van buiten komt.” 

Simuleren consult

Voor een BIG-registratie moeten artsen een aantal stappen doorlopen, die steeds getoetst worden. De opleiders van de BIG Navigator geven cursussen en trainingen zodat de artsen beter beslagen ten ijs komen. Ze verzorgen bijvoorbeeld cursussen om hun Nederlands en Engels op het vereiste niveau te brengen. De BIG vraagt ook om theoretische en praktische beroepsinhoudelijke kennis, zoals klinische vaardigheden. De BIG Navigator geeft trainingen op die gebieden. De artsen krijgen verder voorlichting over hoe in een Nederlands ziekenhuis de dagindeling eruitziet en het elektronisch patiëntendossier werkt. Daarnaast oefenen ze bepaalde gesprekken die zijn vereist: ze voeren simulatiegesprekken met patiënten, om te kunnen bewijzen ze dat ze in staat zijn om een consult af te nemen. Inclusief lichamelijk onderzoek, advies en een verslag. 

Wanneer de artsen na deze training de BIG-toetsen halen, volgt een officieel advies van het register. Afhankelijk daarvan moeten zij drie maanden tot anderhalf jaar stagelopen onder supervisie van een arts, op de vakgebieden waarop ze het minst scoorden. Arab: “En die stageplek moet je zelf zoeken. Sommigen kost dat anderhalf jaar. De BIG Navigator wil de buitenlandse artsen daarom in deze fase begeleiden naar een stageplek. Zo kunnen ze sneller aan het werk.” Wanneer die stage positief wordt beoordeeld, krijgt de arts een BIG-registratie. Vervolgens staat nog te bezien of de arts via een specialisatieroute daadwerkelijk in zijn eigen specialisme aan de slag kan. 

Beter begrip

“Dit systeem is veel te ingewikkeld en tijdrovend”, meent kinderarts Jelodari. “Ik ken veel uitstekende artsen die daardoor alsmaar wachten.” Zij is één van de vijftig artsen die in januari 2023 bij de BIG Navigator zijn gestart met een traject op weg naar de BIG-toetsen. “Bij de Navigator hebben ze me geholpen met het begrijpen van de cultuur in de Nederlandse gezondheidszorg. Met de manier waarop ik gesprekken voer met patiënten. En met het lezen en samenvatten van Nederlandse artikelen.” 

In februari 2024 heeft Jelodari haar laatste toetsen. Wanneer ze die haalt, kan ze beginnen met een stage, de eerste stap naar het mogen werken als dokter. Arab: “Wij willen uiteindelijk dat alle buitenlandse artsen bij de BIG Navigator terechtkunnen voor de trainingen en het vinden van een stageplek. Plus dat ze de onvermijdelijke wachttijd nuttig besteden, door op een of andere manier mee te lopen in de zorg.” 

Zie voor meer informatie: https://ownw.nl

DNA  •  medewerkersblad van Amsterdam UMC 

BIG Navigator

wijst buitenlandse artsen de weg

Onderwijs

Ook buitenlandse artsen hebben een BIG-registratie nodig wanneer ze als dokter willen werken. Het is voor deze dokters ingewikkeld om daar aan te komen. De BIG Navigator, een initiatief van vijf genees­kundestudenten, reikt hen de helpende hand.

Tekst: Stijn Dunk - Foto: Martijn Gijsbertsen

“Ik ben 39 jaar, ik heb mijn hele leven patiënten behandeld. En hier moet ik bewijzen dat ik arts ben”, verzucht Shore Jelodari, kinderarts uit Iran. “Ik heb even gedacht: laat maar, ik ga wel in een bakkerij werken.” Jelodari arriveerde in augustus 2021 in Nederland. Inmiddels spreekt ze vrij goed Nederlands. Ze volgt een traject waardoor ze uiteindelijk aan de slag kan als arts.  

Omslachtige route

Buitenlandse dokters, hoe gediplomeerd ook in hun eigen land, moeten als ze in Nederland aan de slag willen, opgenomen worden in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Artsen zoals Jelodari sturen om te beginnen hun diploma’s naar het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar wordt de geldigheid ervan voor Nederland getoetst. Dat proces neemt zes tot negen maanden in beslag. Daarna is de weg naar een BIG-registratie omslachtig, ingewikkeld en tijdrovend. 

Daarom zijn vijf VU-masterstudenten Geneeskunde met een internationale achtergrond in 2019 voor zulke artsen het non-profit project BIG Navigator gestart. Het valt onder de koepel van de stichting Op Weg Naar werk, die wordt gefinancierd uit giften en gemeentelijke subsidies. Zesdejaars geneeskundestudent Majd Arab (26) is mede-initiatiefnemer en voorzitter van BIG Navigator. Arab heeft een Syrische achtergrond: “Ik herken mezelf in de problemen van de artsen. Wij hebben gezien hoe moeilijk de start is als je van buiten komt.” 

Simuleren consult

Voor een BIG-registratie moeten artsen een aantal stappen doorlopen, die steeds getoetst worden. De opleiders van de BIG Navigator geven cursussen en trainingen zodat de artsen beter beslagen ten ijs komen. Ze verzorgen bijvoorbeeld cursussen om hun Nederlands en Engels op het vereiste niveau te brengen. De BIG vraagt ook om theoretische en praktische beroepsinhoudelijke kennis, zoals klinische vaardigheden. De BIG Navigator geeft trainingen op die gebieden. De artsen krijgen verder voorlichting over hoe in een Nederlands ziekenhuis de dagindeling eruitziet en het elektronisch patiëntendossier werkt. Daarnaast oefenen ze bepaalde gesprekken die zijn vereist: ze voeren simulatiegesprekken met patiënten, om te kunnen bewijzen ze dat ze in staat zijn om een consult af te nemen. Inclusief lichamelijk onderzoek, advies en een verslag. 

Wanneer de artsen na deze training de BIG-toetsen halen, volgt een officieel advies van het register. Afhankelijk daarvan moeten zij drie maanden tot anderhalf jaar stagelopen onder supervisie van een arts, op de vakgebieden waarop ze het minst scoorden. Arab: “En die stageplek moet je zelf zoeken. Sommigen kost dat anderhalf jaar. De BIG Navigator wil de buitenlandse artsen daarom in deze fase begeleiden naar een stageplek. Zo kunnen ze sneller aan het werk.” Wanneer die stage positief wordt beoordeeld, krijgt de arts een BIG-registratie. Vervolgens staat nog te bezien of de arts via een specialisatieroute daadwerkelijk in zijn eigen specialisme aan de slag kan. 

Beter begrip

“Dit systeem is veel te ingewikkeld en tijdrovend”, meent kinderarts Jelodari. “Ik ken veel uitstekende artsen die daardoor alsmaar wachten.” Zij is één van de vijftig artsen die in januari 2023 bij de BIG Navigator zijn gestart met een traject op weg naar de BIG-toetsen. “Bij de Navigator hebben ze me geholpen met het begrijpen van de cultuur in de Nederlandse gezondheidszorg. Met de manier waarop ik gesprekken voer met patiënten. En met het lezen en samenvatten van Nederlandse artikelen.” 

In februari 2024 heeft Jelodari haar laatste toetsen. Wanneer ze die haalt, kan ze beginnen met een stage, de eerste stap naar het mogen werken als dokter. Arab: “Wij willen uiteindelijk dat alle buitenlandse artsen bij de BIG Navigator terechtkunnen voor de trainingen en het vinden van een stageplek. Plus dat ze de onvermijdelijke wachttijd nuttig besteden, door op een of andere manier mee te lopen in de zorg.” 

Zie voor meer informatie: https://ownw.nl

DNA  •  medewerkersblad van Amsterdam UMC 

DNA magazine online

DNA is het medewerkersblad van Amsterdam UMC. Het verschijnt 6 keer per jaar, zowel op papier als online. DNA brengt de achtergronden en persoonlijke verhalen bij de actuele ontwikkelingen in en rondom het ziekenhuis.
Volledig scherm