3 vragen aan…

3

Caroline de Bruin

Physician assistant Neonatologie en bestuurslid Physician Assistants Amsterdam UMC

PA waardevol

Ze zijn in korte tijd onmisbaar gebleken, de 65 physician assistants (PA’s) die in Amsterdam UMC werken. Stelt Caroline de Bruin, PA bij Neonatologie. Maar wat doen PA’s eigenlijk precies, en wat voegen ze toe? 

Tekst: Jeroen van den Nieuwenhuizen - Foto: Martijn Gijsbertsen

1. 

Wat is een PA?

“PA’s voeren zelfstandig medische zorg uit. We beoordelen een patiënt, zetten aanvullend onderzoek in, stellen een diagnose en maken een behandelplan. Zogeheten medisch voorbehouden handelingen zijn ook onderdeel van dit traject. Ik werk op de afdeling Neonatologie, waar ik bijna al dit soort handelingen mag doen die op onze afdeling thuishoren. Hoe meer ervaring je hebt, hoe meer je zelf mag doen. Dit is allemaal keurig op papier vastgelegd en afgetekend. Voor alle zorg die ik lever, heb ik mijn Entrustable Professional Activities (EPA’s) behaald.”

2. 

Waar kom je een PA tegen?

“Overal, van afdelingen verloskunde en cardiologie tot huisartsenpraktijken. Er zijn ook PA’s die als zelfstandige werken. Als PA bouw je ervaring op in je eigen specialisme, in mijn geval neonatologie. We kijken nu of het mogelijk is om voor PA’s een seniorfunctie op te zetten. Het idee is dat zo’n senior PA nog zelfstandiger alle taken kan uitvoeren. Op onze afdeling krijgt de PA dan een grotere rol in de begeleiding en supervisie aan de arts-assistenten.”

3.

Merk je dat jouw collega’s op de afdeling de meerwaarde van jouw werk zien?

“Absoluut. Ik werk op een IC waar altijd meerdere mensen met een medische rol dienst hebben. Verpleegkundigen vinden het fijn wanneer een PA dienst heeft, omdat die op onze afdeling allemaal een verpleegkundige achtergrond hebben. De drempel om ons te benaderen is dan toch wat lager; we kennen de kneepjes van hun vak. De medisch specialisten zijn blij omdat ze niet alles zelf hoeven te doen en tijd overhouden voor andere taken. Groot voordeel is ook dat je als PA op een afdeling blijft werken en niet na een halfjaar naar een andere afdeling moet. Daardoor leer je de patiënten door en door kennen en zijn we goed ingespeeld op het verpleegkundig en medisch team. In Amsterdam UMC werken PA’s nog onder verschillende voorwaarden. Dat moet beter geregeld worden, vinden we.”

DNA  •  medewerkersblad van Amsterdam UMC 

3 vragen aan…

Caroline de Bruin

Physician assistant Neonatologie en bestuurslid Physician Assistants Amsterdam UMC

3

Ze zijn in korte tijd onmisbaar gebleken, de 65 physician assistants (PA’s) die in Amsterdam UMC werken. Stelt Caroline de Bruin, PA bij Neonatologie. Maar wat doen PA’s eigenlijk precies, en wat voegen ze toe? 

Tekst: Jeroen van den Nieuwenhuizen - Foto: Martijn Gijsbertsen

1. 

Er zijn veel zorgen over het personeelstekort in de acute zorg. Wat is onze aanpak?

“We moeten proberen het voor verpleegkundigen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om op de spoedeisende hulp of de acute opnameafdeling te werken. Bijvoorbeeld in Amsterdam UMC ligt 1 op de 5 patiënten langer dan 4 uur op de SEH. Van de patiënten die opgenomen moeten worden, ligt 18 procent langer dan 6 uur te wachten. Verpleegkundigen die goed getraind zijn voor acute opvang, moeten nu langdurige patiëntenzorg leveren. Als wij de doorstroom kunnen verbeteren en patiënten snel op de juiste plek kunnen krijgen, maken wij het werk van verpleegkundigen op de SEH ook aantrekkelijker. Maar de SEH-doorstroom verbeteren blijkt moeizaam. Daar valt nog veel te doen. Daarnaast natuurlijk moeten we ziekenhuisbreed kijken naar personeelszaken als reiskosten en parkeerbeleid.”

2. 

Een belangrijk deel van de acute zorg is onlangs naar locatie AMC verhuisd. Wat zijn daar de voordelen van? 

“Het ‘acute’ ziekenhuis, ook voor de zelfverwijzers, gaat richting locatie AMC. Het is goed om alle kennis en ervaring over een specifieke groep als trauma- of CVA-patiënten op één locatie te concentreren. Als alle traumaspecialisten op locatie AMC gaan werken, betekent dat een bundeling van expertise. We weten dat concentratie leidt tot verbetering van de hoogcomplexe zorg. Locatie VUmc blijft met de specialistische spoedopvang nog steeds een essentieel deel van de acute zorg doen. Met name voor bekende patiënten van specialismen zoals longziekten, oncologie, hematologie, en MDL.”

3.

In de regio is men huiverig voor sluiting van de SEH locatie VUmc. Zeker na de recente nachtsluiting. Snap je dat?

“Ik snap het zeker wel. Locatie VUmc blijft nog steeds voor bekende patiënten spoedzorg leveren via de ‘specialistische spoedopvang’ (SSO). Het lijkt me goed om de komende tijd in de gaten te houden wat de effecten voor de regio van nachtsluiting van SEH locatie VUmc zijn voor zelfverwijzers. De Nederlandse SEH’s zijn klein in vergelijking met de gemiddelde grootte in veel landen. Het probleem is met name het aantal bedden. Als je de doorstroom op locatie AMC goed regelt, kunnen we makkelijk toe met één SEH-locatie bij Amsterdam UMC. Maar er moeten nog veel dingen gebeuren, voor we zover zijn. We zijn bezig om in de regio hierover afspraken te maken in de ROAZ, het regionale overleg acute zorg. Dat moet een centrale rol spelen.

DNA  •  medewerkersblad van Amsterdam UMC 

DNA magazine online

DNA is het medewerkersblad van Amsterdam UMC. Het verschijnt 6 keer per jaar, zowel op papier als online. DNA brengt de achtergronden en persoonlijke verhalen bij de actuele ontwikkelingen in en rondom het ziekenhuis.
Volledig scherm