nieuwe strategie

Meedenken

over de strategie

Wat is de komende jaren de maatschappelijke rol van Amsterdam UMC? welke keuzes moeten er gemaakt worden, waar komt de focus op te liggen? Met de antwoorden op die vragen krijgt de meerjarenstrategie ‘Nieuwsgierig op weg’ vorm. Alle medewerkers zijn dit jaar uitgenodigd daarover mee te denken. Dat gebeurt onder meer in de zogeheten TrendTalks. Dat zijn bijeenkomsten over zes centrale thema’s: data, digitalisering en AI, preventie en gezondheidsverschillen, arbeidsmarktontwikkeling, duurzaamheid, samenwerken en wendbare organisatie.

Duurzaamheid en AI

Voor Sjoerd Koopman, promovendus biomedische wetenschappen op locatie AMC, is het ene strategische thema relevanter dan het andere. Duurzaamheid en AI raken direct aan zijn werk. “Duurzaamheid gaat bijvoorbeeld over gepersonaliseerde medicatie. Daarmee kunnen we het overschot aan geneesmiddelen die we geven, minimaliseren. Het speelt ook mee op een ander niveau: hoe ga je naar het ziekenhuis toe? Kom je met openbaar vervoer, ga je met de auto of op de fiets?” In zijn werk speelt AI nu al een grote rol, bijvoorbeeld in het herkennen van patronen. “Het is interessant om te weten waar AI naartoe gaat. Volgens mij kun je het voor veel meer zaken gebruiken dan we nu weten.”

Stem verpleegkundigen

Verpleegkundig consulent Natascha de Ruiter woonde de eerste TrendTalk over de arbeidsmarkt bij. Het was haar direct opgevallen: ze zag artsen, onderzoekers, artsen in opleiding, maar weinig verpleegkundigen. “En hoeveel verpleegkundigen hebben we wel niet in Amsterdam UMC?” Ze ziet dat het lastig is de verpleegkundige stem een plek te geven in het meebouwen aan de strategie. “De verpleegkundig directeuren doen dat heel goed, maar op de werkvloer hoor ik toch vaak dat het een ver-van-mijn-bedshow is.” En dat terwijl verschillende thema’s voor verpleegkundigen heel relevant zijn. “Neem arbeidsmarktontwikkeling. We hebben te maken met verloop, terwijl de aanwas van nieuwe verpleegkundigen niet heel groot is. Hoe kunnen we onze mensen boeien en binden? Wat is voor hen van belang om zich prettig te voelen in hun functie? Die verpleegkundige versterking is echt nodig als we in de toekomst met hetzelfde aantal mensen, of misschien wel met minder mensen, goede zorg willen blijven leveren.”

Mening jongeren

Koopman is van plan alle TrendTalks bij te wonen. Omdat hij het denken over strategie interessant vindt, maar ook omdat hij bestuurslid is van Jong Amsterdam UMC. “Zo krijg ik een goed beeld waar de organisatie heen gaat.” De aanpak van de TrendTalks vindt hij een goed initiatief. Toch vraagt hij zich af: “Ik weet niet in hoeverre er naar jonge werknemers geluisterd wordt. Wij zijn een belangrijke groep voor de toekomst van het ziekenhuis. Maar de terugkoppeling van welke impact onze mening heeft, of wat dat bewerkstelligd heeft, vind ik lastig terug te vinden.” Positief is dat de vragen die tijdens de TrendTalks gesteld werden – “Die waren vrij scherp” – in het verslag achteraf terugkwamen.

Netwerken

Het thema samenwerken in netwerken raakt heel direct aan de zorgpraktijk, vindt De Ruiter. Dat gebeurt binnen de organisatie bijvoorbeeld met het TOP-V-programma. Maar ook buiten de muren van Amsterdam UMC spelen netwerken een steeds grotere rol. “Het netwerk van zorg waarbinnen je de kwetsbare patiënt de juiste zorg op de juiste plek wil bieden, bestaat nog niet. Ook de financiering in het zorgsysteem is daar niet op afgesteld. Maar voor onze patiënten, de mensen voor wie ik iedere dag mijn bed uit kom, is het van groot belang dat dit goed geregeld gaat worden.”

De Ruiter werkt vanaf 2014 in de zorg, daarvoor was ze marketing- en communicatiemanager in een commerciële organisatie. Denken over strategie is ze daarom wel gewend. “In een commerciële omgeving moet je eigenaarschap nemen, wil je je doelen kunnen behalen. In de huidige aanpak van de strategie binnen Amsterdam UMC wordt geprobeerd iedereen erbij te betrekken. Dat is heel positief.”

In 2024 zet Amsterdam UMC zijn nieuwe strategie in de steigers. In het traject ‘Nieuwsgierig op Weg’ staan zes thema’s centraal. Een verpleegkundige en een onderzoeker vertellen hoe de strategie raakt aan hun dagelijks werk. “Hoe kunnen we collega’s aan ons binden?”

Tekst: Jasper Enklaar - Foto: Martijn Gijsbertsen

W

Meer weten over het strategietraject? 
Zie: https://tulpintranet.nl/web/nieuws/themas/strategievorming.htm

DNA  •  medewerkersblad van Amsterdam UMC 

nieuwe strategie

Meedenken

over de strategie

Wat is de komende jaren de maatschappelijke rol van Amsterdam UMC? welke keuzes moeten er gemaakt worden, waar komt de focus op te liggen? Met de antwoorden op die vragen krijgt de meerjarenstrategie ‘Nieuwsgierig op weg’ vorm. Alle medewerkers zijn dit jaar uitgenodigd daarover mee te denken. Dat gebeurt onder meer in de zogeheten TrendTalks. Dat zijn bijeenkomsten over zes centrale thema’s: data, digitalisering en AI, preventie en gezondheidsverschillen, arbeidsmarktontwikkeling, duurzaamheid, samenwerken en wendbare organisatie.

Duurzaamheid en AI

Voor Sjoerd Koopman, promovendus biomedische wetenschappen op locatie AMC, is het ene strategische thema relevanter dan het andere. Duurzaamheid en AI raken direct aan zijn werk. “Duurzaamheid gaat bijvoorbeeld over gepersonaliseerde medicatie. Daarmee kunnen we het overschot aan geneesmiddelen die we geven, minimaliseren. Het speelt ook mee op een ander niveau: hoe ga je naar het ziekenhuis toe? Kom je met openbaar vervoer, ga je met de auto of op de fiets?” In zijn werk speelt AI nu al een grote rol, bijvoorbeeld in het herkennen van patronen. “Het is interessant om te weten waar AI naartoe gaat. Volgens mij kun je het voor veel meer zaken gebruiken dan we nu weten.”

Stem verpleegkundigen

Verpleegkundig consulent Natascha de Ruiter woonde de eerste TrendTalk over de arbeidsmarkt bij. Het was haar direct opgevallen: ze zag artsen, onderzoekers, artsen in opleiding, maar weinig verpleegkundigen. “En hoeveel verpleegkundigen hebben we wel niet in Amsterdam UMC?” Ze ziet dat het lastig is de verpleegkundige stem een plek te geven in het meebouwen aan de strategie. “De verpleegkundig directeuren doen dat heel goed, maar op de werkvloer hoor ik toch vaak dat het een ver-van-mijn-bedshow is.” En dat terwijl verschillende thema’s voor verpleegkundigen heel relevant zijn. “Neem arbeidsmarktontwikkeling. We hebben te maken met verloop, terwijl de aanwas van nieuwe verpleegkundigen niet heel groot is. Hoe kunnen we onze mensen boeien en binden? Wat is voor hen van belang om zich prettig te voelen in hun functie? Die verpleegkundige versterking is echt nodig als we in de toekomst met hetzelfde aantal mensen, of misschien wel met minder mensen, goede zorg willen blijven leveren.”

Mening jongeren

Koopman is van plan alle TrendTalks bij te wonen. Omdat hij het denken over strategie interessant vindt, maar ook omdat hij bestuurslid is van Jong Amsterdam UMC. “Zo krijg ik een goed beeld waar de organisatie heen gaat.” De aanpak van de TrendTalks vindt hij een goed initiatief. Toch vraagt hij zich af: “Ik weet niet in hoeverre er naar jonge werknemers geluisterd wordt. Wij zijn een belangrijke groep voor de toekomst van het ziekenhuis. Maar de terugkoppeling van welke impact onze mening heeft, of wat dat bewerkstelligd heeft, vind ik lastig terug te vinden.” Positief is dat de vragen die tijdens de TrendTalks gesteld werden – “Die waren vrij scherp” – in het verslag achteraf terugkwamen.

Netwerken

Het thema samenwerken in netwerken raakt heel direct aan de zorgpraktijk, vindt De Ruiter. Dat gebeurt binnen de organisatie bijvoorbeeld met het TOP-V-programma. Maar ook buiten de muren van Amsterdam UMC spelen netwerken een steeds grotere rol. “Het netwerk van zorg waarbinnen je de kwetsbare patiënt de juiste zorg op de juiste plek wil bieden, bestaat nog niet. Ook de financiering in het zorgsysteem is daar niet op afgesteld. Maar voor onze patiënten, de mensen voor wie ik iedere dag mijn bed uit kom, is het van groot belang dat dit goed geregeld gaat worden.”

De Ruiter werkt vanaf 2014 in de zorg, daarvoor was ze marketing- en communicatiemanager in een commerciële organisatie. Denken over strategie is ze daarom wel gewend. “In een commerciële omgeving moet je eigenaarschap nemen, wil je je doelen kunnen behalen. In de huidige aanpak van de strategie binnen Amsterdam UMC wordt geprobeerd iedereen erbij te betrekken. Dat is heel positief.”

W

Meer weten over het strategietraject? Zie: https://tulpintranet.nl/web/nieuws/themas/strategievorming.htm

Tekst: Jasper Enklaar - Foto: Martijn Gijsbertsen

In 2024 zet Amsterdam UMC zijn nieuwe strategie in de steigers. In het traject ‘Nieuwsgierig op Weg’ staan zes thema’s centraal. Een verpleegkundige en een onderzoeker vertellen hoe de strategie raakt aan hun dagelijks werk. “Hoe kunnen we collega’s aan ons binden?”

DNA  •  medewerkersblad van Amsterdam UMC 

DNA magazine online

DNA is het medewerkersblad van Amsterdam UMC. Het verschijnt 6 keer per jaar, zowel op papier als online. DNA brengt de achtergronden en persoonlijke verhalen bij de actuele ontwikkelingen in en rondom het ziekenhuis.
Volledig scherm