In het medisch dossier van poliklinische hartpatiënten zitten vaak aanwijzingen dat er een opname nadert. Dan moet je die signalen wel op tijd herkennen. Jasper Selder werkt aan kunstmatige intelligentie die risicopatiënten eruit kan pikken. Streven is om opname te voorkómen.

DNA magazine online

DNA is het medewerkersblad van Amsterdam UMC. Het verschijnt 6 keer per jaar, zowel op papier als online. DNA brengt de achtergronden en persoonlijke verhalen bij de actuele ontwikkelingen in en rondom het ziekenhuis.
Volledig scherm