In het medisch dossier van poliklinische hartpatiënten zitten vaak aanwijzingen dat er een opname nadert. Dan moet je die signalen wel op tijd herkennen. Jasper Selder werkt aan kunstmatige intelligentie die risicopatiënten eruit kan pikken. Streven is om opname te voorkómen.

Volledig scherm